Styrelsen för Ölsta Soldattorps Samfällighetsförening

Ölsta Soldattorps Samfällighetsförening areal 11850 m³

Styrelsen arbetar för föreningarnas bästa och det är föreningens stadgar som styrelsena skall arbeta efter.

Valberedningen val sker genom de olika styrelserna för områdena, en ordinarie plus en suppleant.

 

ÖSS:s Adress är

Ölsta Soldattorps Samfällighetsförening

Karlsborgsvägen 267

195 33 Märsta


Vi som arbetar i styrelsen är
Namn Område Hus nr
Mattias Andersson Hage Ordförande
Stefan Johansson Park Sekreterare
Lasse Olander Äng Kassör
Jessica Järestedt Kulle Ledamot
Mia Karlsson Backe Ledamot

Styrelsen för ÖSS

 

Ny styrelse till ÖSS den 18/11 2013, klicka på Länken.