Styrelsen för Ölsta Soldattorps Samfällighetsförening

Ölsta Soldattorps Samfällighetsförening areal 11850 m³

Styrelsen arbetar för föreningarnas bästa och det är föreningens stadgar som styrelsena skall arbeta efter.

Vid eventuella Jäv situatoner diskuteras utan den represant som det berör..

Olsta Soldattorps Samfallighetsforening stadgar.pdf

Kommentar, förtydligande av stadgarna.pdf

Vinter entreprenad.pdf

Styrelsemöte 8 april 2021.pdf

Protokoll 20 juni 2020.pdf

Valberedningen

Val sker genom de olika styrelserna för områdena, en ordinarie plus en suppleant.

Adress:

Ölsta Soldattorps Samfällighetsförening

Karlsborgsvägen 121

195 33 Märsta

Det är 126 hushåll, kostnaderna för Samfällighetsförening delas med 126= våran avgift/per hushåll till Samfällighetsförening

Våra avgift är 265 kr per hushåll och månad. Alltså 3175 kr per år.

Vi som arbetar i styrelsen är

Namn Område Hus nr
Sara Nabhani Ordförande Hage 293
Ulrika Nyman Eriksson Ledamot Backe 121
Helena Franzen Ledamot Park 163
Solveig Norup Ledamot Kulle 221
Lars-Eric Olander Ledamot Äng 31
Thomas Carlsson Suppleant Äng 43

Styrelsen för ÖSS

Ny styrelse till ÖSS 2020, klicka på Länken.