Bygglov

Riktlinjer för byggnation eller förändring av utemiljö

Vid byggnation eller förändring av utemiljö i området är det i första hand föreningens intressen som ska tillgodoses. Utgångspunkten är dock att alla medlemmar som vill göra någon åtgärd bidrar till områdets utveckling och skötsel på ett positivt sätt. Samtidigt måste eventuella synpunkter från grannar beaktas. att ha skriftligt medgivande från sina grannar är därför en självklarhet och nödvändighet för att detta ska fungera.

OBS! Vid bristande underhåll av samtliga byggnationer är styrelsen skyldig att vidta åtgärder.

Allmänna riktlinjer för byggnation och utemiljö

aktuell lagstiftning och kommunala riktlinjer ska alltid följas. Ring gärna Sigtuna Kommun Stadsbyggnadskontor, 08 591 260 00.

Som närmast berörda grannar betraktas de som har bostadsrätten i samma huskropp. I vissa fall även boende i annan huskropp, om dessa berörs av byggnationen/kreationen.

När krävs det bygglov? Vi länkar till Sigtuna kommun

Det finns mycket nyttig information på Sigtuna kommuns hemsida

Dokument

Planritningar till våra hus

Skötsel tips till våra hus

Bygglov

Sundvedas färgkoder

Centralantenn