Valberedning

Valberedningen består för närvarande av:  • Thomas Carlsson   Sammankallande
  • Ulf Axelsson

Vi tar mycket gärna emot förslag, och åsikter om styrelsens sammansättning.

Sundveda Äng