Valberedning

Valberedningen består för närvarande av:

  • Thomas Carlsson Sammankallande
  • Liselott Eriksson

Vi tar mycket gärna emot förslag, och åsikter om styrelsens sammansättning.

Sundveda Äng