Samfälligheten Ölsta Soldattorp ( förkortas "ÖSS")

ÖSS Utfall och Budget år 2020

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kronor 528754 264003 264004 264004 313002 522407 400000

Det är 126 hushåll, kostnaderna för Samfällighetsförening delas med 126= våran avgift/per hushåll till Samfällighetsförening

Våra avgift är 265 kr per hushåll och månad. Alltså 3175 kr per år.

Våran avgift till ÖSS är inräknad i månadsavgiften.

Våran Ekonomi