Vattenförbrukning

Regler och kostnader för våra medlemmars vattenförbrukning

Föreningen betalar en vattenavgift till Sigtuna Vatten&Renhållning för den förbrukning som sker inom vårt bostadsområde.

För att beräkna förbrukningen sker avläsning och avstämning en gång per år, detta sker vid slutet av året.

För allas kännedom har föreningen gjort nedanstående beräkning över vilken kostnad som varje hushåll debiteras. Varje hushåll har en månadsavgift på 350 kr denna avgift regleras i samband med april månads avgifter. De hushåll som har en mindre förbrukning än vad månadsavgiften täcker får tillbaka och de hushåll som överskrider förbrukningen för en extra debitering. I princip innebär detta att varje hushåll har ett eget vattenkonto.


VA-taxan har 3 komponenter (inkl.moms):

En kostnad för förbrukningen: 18.70 kr/m³

En fast avgift som för hela föreningen är: 52.300 kr/år

En tomtyteavgift som för hela föreningen är: 14.217 kr/år

Det betyder att fast avgift + tomtyteavgift blir: 1.956 kr/år och hushåll

Räkne exempel år 2021

Jag har förbrukat 110 m³

Grundavgift 1.956 kr + (110 m³ * 18.70 kr) = 4.013 kr

4.013 kr - min inbetalning varje månad på 350 kr. (350*12) = 4.200

Du får en återbetalning (4.200-4.013 kr) = 187 kr

Information