Vattenförbrukning

Regler och kostnader för våra medlemmars vattenförbrukning

Föreningen betalar en vattenavgift till Sigtuna kommun för den förbrukning som sker inom vårt bostadsområde. Inför 2009 beslutade föreningens årsmöte att varje bostadsrättsinnehavare från och med 2009 skall betala för den förbrukning som varje bostadsrättsinnehavare förbrukar.

För att beräkna förbrukningen sker avläsning och avstämning en gång per år, detta sker vid slutet av året.

För allas kännedom har föreningen gjort nedanstående beräkning över vilken kostnad som varje hushåll debiteras. Varje hushåll har en månadsavgift på 200:-denna avgift regleras i samband med april månads avgifter. De hushåll som har en mindre förbrukning än vad månadsavgiften täcker får tillbaka och de hushåll som överskrider förbrukningen för en extra debitering. I princip innebär detta att varje hushåll har ett eget vattenkonto.

 

VA-taxan har 3 komponenter:

En kostnad för förbrukningen: 13,50 kr/kbm

En fast avgift som för hela föreningen är: 32.000 kr/år

En tomtyteavgift som för hela föreningen är: 6.516 kr/år

 

Det betyder att fast avgift + tomtyteavgift blir: 1.132 kr/år och hushåll

Den faktiska förbrukningen multipliceras med 13,50 kr/kbm.

Information