Vattenförbrukning

Regler och kostnader för våra medlemmars vattenförbrukning

Föreningen betalar en vattenavgift till Sigtuna Vatten&Renhållning för den förbrukning som sker inom vårt bostadsområde.

För att beräkna förbrukningen sker avläsning och avstämning en gång per år, detta sker vid slutet av året.

För allas kännedom har föreningen gjort nedanstående beräkning över vilken kostnad som varje hushåll debiteras. Varje hushåll har en månadsavgift på 350 kr denna avgift regleras i samband med april månads avgifter. De hushåll som har en mindre förbrukning än vad månadsavgiften täcker får tillbaka och de hushåll som överskrider förbrukningen för en extra debitering. I princip innebär detta att varje hushåll har ett eget vattenkonto.


VA-taxan har 3 komponenter (inkl.moms):

En kostnad för förbrukningen: 17,4 kr/m³

En fast avgift som för hela föreningen är: 42.500 kr/år

En tomtyteavgift som för hela föreningen är: 2.829 kr/år

Det betyder att fast avgift + tomtyteavgift blir: 1.334 kr/år och hushåll

Räkne exempel år 2021

Jag har förbrukat 140 m³

Grundavgift 1334 kr + (140 m³ * 17,4 kr) = 3.770 kr

3370 kr - min inbetalning varje månad på 350 kr. (350*12) = 4200

Du får en återbetalning (4200-3370) = 830 kr

Information