Stadgar - Bostadsrättsföreningen Sundveda äng

   

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundveda äng Org. nr 716422-6586

Länk till våra stadgar

Bostadsrättslagen (1991:61) går in där våra stadgar inte räcker till Övriga lagar som styr våran förening Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar

Sundveda Äng