Stadgar - Bostadsrättsföreningen Sundveda äng

 

 

Stadgar för Bostadsrättsföreningen
Sundveda äng Org. nr 716422-6586

Länk till våra stadgarBostadsrättslagen (1991:61) går in där våra stadgar inte räcker till
Övriga lagar som styr våran förening
Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar

Sundveda Äng