Gemensamhetsanläggningen

har kommit i ett annat focus, nu när Hage bostadsrättsförening har ändrats till egnahem, men äger forfarande sin del i den gemensamhetsanläggningen.

Nu måste områden som till hör ÖSS lagföras, det måste finnas ägare och ägarna är;

Sundveda Äng, Sundveda Backe, Sundveda Kulle, Sundveda Park, + 25 st delägare från Sundveda Hage.

För det här måste det ordnas en styrelse med represetanter från alla områden, för att det ska lagligt enligt det juridiska.

Det blir deras sak att sköta området till det bästa för ägarna. Det gäller gräsklippning, snöröjning, sandning av gångvägar, lekplatser, hundrastgården, gatlyktor, dagvatten nätet, avloppsnätet, trädfällning när det behövs samt röjning från sly och bråte.

TV, bredband internet är också gemensamt och faller också på ÖSS:s

Det måste också finnas en försäkring för ÖSS.s område.

ÖSS har också en del andra frågor på dagordningen, t.ex. Trafikfrågor med kommun, även uppföljning av värmepumpar, och försök att komma fram till bra energilösningar, samt mycket mer som kommer upp.

 

 

ÖSS område

Styrelsen för ÖSS

 

Ny styrelse till ÖSS den 18/11 2013, klicka på Länken.