Styrelsen för Sundveda Äng

Ölsta Soldattorp 1:4 areal 11850 m³ bruksarea 3190,2 m³

Styrelsen arbetar för föreningens bästa och det är föreningens stadgar som vi skall arbeta efter (stadgar kan ändras, fordrar två medlemsmöten som godkänner dem)

Valberedningen uppgift är att föreslå en styrelse till den årliga föreningsstämman, ni som har synpunkter eller är intresserade av styrelse arbete, hör av er till oss i valberedningen.

 

Sundveda Ängs Adress är:

Catharina Westholm    Karlsborgsvägen 31    195 33 Märsta


Vi som är i Styrelsen
Namn Hus nr Funktion
Catharina Westholm 31 Ordförande
Jack Fluch 41 Styrelseledamot
Sara Stockfors 25 Styrelseledamot
Fredrik Kattem 21 Styrelseledamot
Robert Spjuth 3 Styrelseledamot
Joakim Andersson 51 Suppleant 1
Susanne Ledin 13 Suppleant 2
Roine Grip 63 Suppleant 2

 

 

 

Vi som är i Valberedning
Namn Hus nr Funktion
Thomas Carlsson 43 Valberedningen
Ulf Axelsson 45 Valberedningen

 

 

Vi som är ÖSS representanter
Namn Hus nr Funktion
Lars-Eric Olander 31 Ordinarie
Thomas Carlsson 43 Suppleant

Sundveda Äng