Styrelsen för Sundveda Äng

Ölsta Soldattorp 1:4 areal 11850 m³ bruksarea 3190,2 m³

Styrelsen arbetar för föreningens bästa och det är föreningens stadgar som vi skall arbeta efter (stadgar kan ändras, fordrar två medlemsmöten som godkänner dem)

Valberedningen uppgift är att föreslå en styrelse till den årliga föreningsstämman, ni som har synpunkter eller är intresserade av styrelse arbete, hör av er till oss i valberedningen.

 

Sundveda Ängs Epost adress är:

sundvedaang@outlook.com

Sundveda Ängs Adress är:

Catharina Westholm    Karlsborgsvägen 31    195 33 Märsta

Vi som är i Styrelsen
Namn Hus nr Funktion
Catharina Westholm 31 Ordförande
Robert Spjuth 3 Vice Ordförande,Kontaktperson
Pascale Saouk 13 Sekreterare
Johan Pettersson 51 Kassör
Linnea Nordkvist 61 Styrelseledamot
Jack Fluch 41 Suppleant 1
Rami Mansour 25 Suppleant 2
Vi som är i Valberedning
Namn Hus nr Funktion
Thomas Carlsson 43 Valberedningen
Ulf Axelsson 45 Valberedningen
Vi som är ÖSS representanter
Namn Hus nr Funktion
Lars-Eric Olander 31 Ordinarie
Thomas Carlsson 43 Suppleant
  • Medlemsmöte 16 juni 2020

  • Protokoll årsmöte Sundveda Äng 16 juni 2020

  • Sundveda Äng