Styrelsen för Sundveda Äng

Ölsta Soldattorp 1:4 areal 11850 m³ bruksarea 3190,2 m³

Styrelsen arbetar för föreningens bästa och det är föreningens stadgar som vi skall arbeta efter (stadgar kan ändras, fordrar två medlemsmöten som godkänner dem)

Valberedningen uppgift är att föreslå en styrelse till den årliga föreningsstämman, ni som har synpunkter eller är intresserade av styrelse arbete, hör av er till oss i valberedningen.

 

Sundveda Ängs Epost adress är:

sundvedaang@outlook.com

Sundveda Ängs Adress är:

       

Vi som är i Styrelsen
Namn Hus nr Funktion
Robert Spjut 3 Ordförande
Johan Pettersson 51 Vice Ordförande,Kontaktperson
Pascale Saouk 13 Sekreterare
Linnea Nordkvist 61 Kassör
Rami Mansour 25 Styrelseledamot
Jack Fluch 41 Suppleant
Vi som är i Valberedning
Namn Hus nr Funktion
Thomas Carlsson 43 Valberedningen
Liselott Eriksson 39 Valberedningen
Vi som är ÖSS representanter
Namn Hus nr Funktion
Thomas Carlsson 43 Ordinarie
Marie Wiksten 9 Suppleant
  • Medlemsmöte 16 juni 2020

  • Protokoll årsmöte Sundveda Äng 16 juni 2020

  • Sundveda Äng