Så får du en fin gräsmatta

Efter en mild vinter har mossan fått ordentligt fäste i de flesta gräsmattor. Ser man inte till att få bort mossan tar den snart över. Det finns tre sätt att bekämpa mossan; mekanisk

Miljö vänligast och billigaste sättet är att använda en kratta eller mossrivare. Tyvärr far man bara bort de överjordiska delarna, vilket gör att mossan snart kommer tillbaka. Genom att hjälpså med gräsfrön i de glesa ytorna ger man dock gräset goda möjligheter att konkurrera

Gödsla väl

Mossan trivs bäst i tät och packad näringsfattig jord med lågt pH-värde. Tvärtemot vad de flesta tror är det enklare att få bort mossan med rikliga mängder gödsel än med kalk.Första gödslingen bör ske tidigt på våren för att ge gräset en bra början på säsongen.Billigast är så kallade NpK-medel som innehåller kväve (N), fosfor (p) och kalium (K) i förhållandet 20-2-8.

Koncentrerad konstgödning bör endast spridas när det regnar för att undvika brännskador.

Dra upp maskrosorna så att de ej sprider sig till grannarna.

Våra hus

Pannor

Klicka på länken  instruktion till värmepanna IVT-290.

Instruktion till värmepanna IVT-290