Protokoll från Årstämman

Klicka på filen Arsstämmoprotokoll 2021.pdf

 • Arsstämmoprotokoll 2021.pdf

 • Senaste nytt från styrelsen

 • LA-Takvård.Beskrivning på Arbetet.

 • Uppdaterade sidor

  Styrelsen för Ölsta Soldattorps Samfällighetsförening

  ÖSS utfall och budget

  Vattenförbrukning Kostnader VA-taxa

  Sundveda Äng

  Länk till Sundveda Parks hemsida