Läs av din vattenmätare, senast den 10 jan 2022

vattenavl2021.pdf

 • Arsstämmoprotokoll 2021.pdf

 • Senaste nytt från styrelsen

 • Uppdaterade sidor

  Styrelsen för Ölsta Soldattorps Samfällighetsförening

  ÖSS utfall och budget

  Vattenförbrukning Kostnader VA-taxa

  Sundveda Äng

  Länk till Sundveda Parks hemsida

  Länk Sundvedas Facebooksida