Dags för Årstämma!

Årsstämman planeras till onsdagen den 16 juni, kl 19.00 på Karlsborgsvägen, "soprummet". Välkommna alla från Sundveda Äng.

 • Arsredovisning 2020.pdf

 • Senaste nytt från styrelsen

 • LA-Takvård.Beskrivning på Arbetet som skall utföras.

 • Uppdaterade sidor

  Styrelsen för Ölsta Soldattorps Samfällighetsförening

  ÖSS utfall och budget

  Vattenförbrukning Kostnader VA-taxa

  Sundveda Äng

  Länk till Sundveda Parks hemsida