Förslag, ideer, som rör hemsidan tas tacksamt emot. Sänd ett mail till, webmaster@sundveda.se

Kontakt med styrelsen tas direkt via mobil eller mail.

Protokoll från medlemsmötet 2019-05-08

 Vice ordf Jack Fluch öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.

 Styrelsen presenterade sig själva

 Vindskivor och plåt. Vi har tidigare tagit in en offert om vad det skulle kosta att byta plåten samt åtgärda de vindskivor som börjar bli gamla. Då offerten var på en mycket hög summa från Odensala Plåt, så har vi nu tagit in Märsta Plåt & Bygg. De kommer att tillsammans med styrelsen göra en besiktning över alla hus och därefter lämna in en offert på förslag till åtgärder samt kostnader.

 En rensning av ventilationer har blivit utförd av Attunda Sot & Vent enligt en 3-årsplan. Enligt deras rapport hittades inget fel.

 Jsk Måleri har slutfört arbetet med målning av fönster och dörrar utvändigt.

 Vi har s k potthål som togs upp till diskussion vid förra årsstämman. Styrelsen har varit i kontakt med flera olika företag, men ingen vill ta på sig ett sådant litet jobb. Vi har fört över arbetet till ÖSS som förhoppningsvis kan åtgärda detta när andra asfalteringsjobb blir aktuella.

 En medlem kom med förslag att alla installerar brandlarm i sina garage, förutom de brandlarm som ska finnas inomhus.

 Kassör Fredrik Kattem informerade om föreningens ekonomi. Styrelsen

Info om Grannsamverkan – Påminnelse om hur viktigt det är att alla hjälps åt!

 Ängsnotisen – viktig information till alla! Glöm ej bort vår hemsida, där mycket viktig info finns rörande vår förening

Vid pennan Catharina Westholm, ordf

 

  • Senaste nytt från styrelsen..........Klicka här
  • Sundveda Äng

    Länk till Sundveda Parks hemsida

    Länk till Sundveda Hages Infoblogg